User Tools

Site Tools


10305-leptogaster-aestiva-la-gi

Leptogaster aestiva
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. aestiva
Danh pháp hai phần
Leptogaster aestiva
White, 1914

Leptogaster aestiva là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster aestiva được White miêu tả năm 1914. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster aestiva tại Wikispecies
10305-leptogaster-aestiva-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)