User Tools

Site Tools


10306-leptogaster-aganniphe-la-gi

Leptogaster aganniphe
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. aganniphe
Danh pháp hai phần
Leptogaster aganniphe
Janssens, 1957

Leptogaster aganniphe là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster aganniphe được Janssens miêu tả năm 1957. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster aganniphe tại Wikispecies
10306-leptogaster-aganniphe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)