User Tools

Site Tools


10308-leptogaster-albimana-la-gi

Leptogaster albimana
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. albimana
Danh pháp hai phần
Leptogaster albimana
Walker, 1858

Leptogaster albimana là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster albimana được Walker miêu tả năm 1858.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster albimana tại Wikispecies
10308-leptogaster-albimana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)