User Tools

Site Tools


10309-leptogaster-antipoda-la-gi

Leptogaster antipoda
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. antipoda
Danh pháp hai phần
Leptogaster antipoda
Bigot, 1879

Leptogaster antipoda là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster antipoda được Bigot miêu tả năm 1879. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster antipoda tại Wikispecies
10309-leptogaster-antipoda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)