User Tools

Site Tools


10310-leptogaster-antiquaria-la-gi

Leptogaster antiquaria
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. antiquaria
Danh pháp hai phần
Leptogaster antiquaria
Martin, 1964

Leptogaster antiquaria là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster antiquaria được Martin miêu tả năm 1964.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster antiquaria tại Wikispecies
10310-leptogaster-antiquaria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)