User Tools

Site Tools


10312-leptogaster-armeniaca-la-gi

Leptogaster armeniaca
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. armeniaca
Danh pháp hai phần
Leptogaster armeniaca
Paramonov, 1930

Leptogaster armeniaca là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster armeniaca được Paramonov miêu tả năm 1930. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster armeniaca tại Wikispecies
10312-leptogaster-armeniaca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)