User Tools

Site Tools


10313-leptogaster-autumnalis-la-gi

Leptogaster autumnalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. autumnalis
Danh pháp hai phần
Leptogaster autumnalis
White, 1916

Leptogaster autumnalis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster autumnalis được White miêu tả năm 1916. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster autumnalis tại Wikispecies
10313-leptogaster-autumnalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)