User Tools

Site Tools


10314-leptogaster-basilaris-la-gi

Leptogaster basilaris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. basilaris
Danh pháp hai phần
Leptogaster basilaris
Coquillett, 1898

Leptogaster basilaris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster basilaris được Coquillett miêu tả năm 1899.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster basilaris tại Wikispecies
10314-leptogaster-basilaris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)