User Tools

Site Tools


10316-leptogaster-calceata-la-gi

Leptogaster calceata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. calceata
Danh pháp hai phần
Leptogaster calceata
Engel, 1925

Leptogaster calceata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster calceata được Engel miêu tả năm 1925. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster calceata tại Wikispecies
10316-leptogaster-calceata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)