User Tools

Site Tools


10318-leptogaster-carotenoides-la-gi

Leptogaster carotenoides
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. carotenoides
Danh pháp hai phần
Leptogaster carotenoides
Tomasovic, 1999

Leptogaster carotenoides là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster carotenoides được Tomasovic miêu tả năm 1999.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster carotenoides tại Wikispecies
10318-leptogaster-carotenoides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)