User Tools

Site Tools


10320-leptogaster-cylindrica-la-gi

Leptogaster cylindrica
Leptogaster cylindrica 01.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. cylindrica
Danh pháp hai phần
Leptogaster cylindrica
De Geer, 1776

Leptogaster cylindrica là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster cylindrica được De Geer miêu tả năm 1776.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Leptogaster cylindrica tại Wikimedia Commons
10320-leptogaster-cylindrica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)