User Tools

Site Tools


10321-leptogaster-doleschalli-la-gi

Leptogaster doleschalli
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. doleschalli
Danh pháp hai phần
Leptogaster doleschalli
Oldroyd, 1975

Leptogaster doleschalli là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster doleschalli được Oldroyd miêu tả năm 1975.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster doleschalli tại Wikispecies
10321-leptogaster-doleschalli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)