User Tools

Site Tools


10322-leptogaster-entebbensis-la-gi

Leptogaster entebbensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. entebbensis
Danh pháp hai phần
Leptogaster entebbensis
Oldroyd, 1939

Leptogaster entebbensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster entebbensis được Oldroyd miêu tả năm 1939. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster entebbensis tại Wikispecies
10322-leptogaster-entebbensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)