User Tools

Site Tools


10324-leptogaster-fervens-la-gi

Leptogaster fervens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. fervens
Danh pháp hai phần
Leptogaster fervens
Wiedemann, 1830

Leptogaster fervens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster fervens được Wiedemann miêu tả năm 1830.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster fervens tại Wikispecies
10324-leptogaster-fervens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)