User Tools

Site Tools


10325-leptogaster-filiventris-la-gi

Leptogaster filiventris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. filiventris
Danh pháp hai phần
Leptogaster filiventris
Hsia, 1949

Leptogaster filiventris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster filiventris được Hsia miêu tả năm 1949.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster filiventris tại Wikispecies
10325-leptogaster-filiventris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)