User Tools

Site Tools


10326-leptogaster-flavipes-la-gi

Leptogaster flavipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. flavipes
Danh pháp hai phần
Leptogaster flavipes
Loew, 1862

Leptogaster flavipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster flavipes được Loew miêu tả năm 1862.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster flavipes tại Wikispecies
10326-leptogaster-flavipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)