User Tools

Site Tools


10327-leptogaster-formosana-la-gi

Leptogaster formosana
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. formosana
Danh pháp hai phần
Leptogaster formosana
Enderlein, 1914

Leptogaster formosana là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster formosana được Enderlein miêu tả năm 1914. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster formosana tại Wikispecies
10327-leptogaster-formosana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)