User Tools

Site Tools


10329-leptogaster-fuscipennis-la-gi

Leptogaster fuscipennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. fuscipennis
Danh pháp hai phần
Leptogaster fuscipennis
Blanchard, 1852

Leptogaster fuscipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster fuscipennis được Blanchard miêu tả năm 1852.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster fuscipennis tại Wikispecies
10329-leptogaster-fuscipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)