User Tools

Site Tools


10330-leptogaster-geniculata-la-gi

Leptogaster geniculata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. geniculata
Danh pháp hai phần
Leptogaster geniculata
(Macquart, 1850)

Leptogaster geniculata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster geniculata được Macquart miêu tả năm 1850. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster geniculata tại Wikispecies
10330-leptogaster-geniculata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)