User Tools

Site Tools


10331-leptogaster-guttiventris-la-gi

Leptogaster guttiventris
Leptogaster guttiventris.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. guttiventris
Danh pháp hai phần
Leptogaster guttiventris
Zetterstedt, 1842

Leptogaster guttiventris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster guttiventris được Zetterstedt miêu tả năm 1842.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Leptogaster guttiventris tại Wikimedia Commons
10331-leptogaster-guttiventris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)