User Tools

Site Tools


10334-leptogaster-koshunensis-la-gi

Leptogaster koshunensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. koshunensis
Danh pháp hai phần
Leptogaster koshunensis
Oldroyd, 1975

Leptogaster koshunensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster koshunensis được Oldroyd miêu tả năm 1975.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster koshunensis tại Wikispecies
10334-leptogaster-koshunensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)