User Tools

Site Tools


10335-leptogaster-longicauda-la-gi

Leptogaster longicauda
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. longicauda
Danh pháp hai phần
Leptogaster longicauda
Hermann, 1917

Leptogaster longicauda là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster longicauda được Hermann miêu tả năm 1917. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster longicauda tại Wikispecies
10335-leptogaster-longicauda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)