User Tools

Site Tools


10337-leptogaster-multicincta-la-gi

Leptogaster multicincta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. multicincta
Danh pháp hai phần
Leptogaster multicincta
Walker, 1851

Leptogaster multicincta là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster multicincta được Walker miêu tả năm 1851.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster multicincta tại Wikispecies
10337-leptogaster-multicincta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)