User Tools

Site Tools


10339-leptogaster-niger-la-gi

Leptogaster niger
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. niger
Danh pháp hai phần
Leptogaster niger
Wiedemann, 1828

Leptogaster niger là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster niger được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster niger tại Wikispecies
10339-leptogaster-niger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)