User Tools

Site Tools


10340-leptogaster-nitida-la-gi

Leptogaster nitida
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. nitida
Danh pháp hai phần
Leptogaster nitida
Macquart, 1826

Leptogaster nitida là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster nitida được Macquart miêu tả năm 1826.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster nitida tại Wikispecies
10340-leptogaster-nitida-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)