User Tools

Site Tools


10341-leptogaster-obscuripes-la-gi

Leptogaster obscuripes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. obscuripes
Danh pháp hai phần
Leptogaster obscuripes
Loew, 1862

Leptogaster obscuripes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster obscuripes được Loew miêu tả năm 1862.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster obscuripes tại Wikispecies
10341-leptogaster-obscuripes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)