User Tools

Site Tools


10342-leptogaster-piliensis-la-gi

Leptogaster piliensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. piliensis
Danh pháp hai phần
Leptogaster piliensis
Oldroyd, 1972

Leptogaster piliensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster piliensis được Oldroyd miêu tả năm 1972.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster piliensis tại Wikispecies
10342-leptogaster-piliensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)