User Tools

Site Tools


10343-leptogaster-pilosella-la-gi

Leptogaster pilosella
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. pilosella
Danh pháp hai phần
Leptogaster pilosella
Hermann, 1917

Leptogaster pilosella là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster pilosella được Hermann miêu tả năm 1917. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster pilosella tại Wikispecies
10343-leptogaster-pilosella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)