User Tools

Site Tools


10345-leptogaster-roederi-la-gi

Leptogaster roederi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. roederi
Danh pháp hai phần
Leptogaster roederi
Williston, 1896

Leptogaster roederi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster roederi được Williston miêu tả năm 1896. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster roederi tại Wikispecies
10345-leptogaster-roederi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)