User Tools

Site Tools


10346-leptogaster-rubida-la-gi

Leptogaster rubida
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. rubida
Danh pháp hai phần
Leptogaster rubida
Wiedemann, 1821

Leptogaster rubida là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster rubida được Wiedemann miêu tả năm 1821.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster rubida tại Wikispecies
10346-leptogaster-rubida-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)