User Tools

Site Tools


10347-leptogaster-salina-la-gi

Leptogaster salina
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. salina
Danh pháp hai phần
Leptogaster salina
Lehr, 1972

Leptogaster salina là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster salina được Lehr miêu tả năm 1972. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster salina tại Wikispecies
10347-leptogaster-salina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)