User Tools

Site Tools


10348-leptogaster-setifer-la-gi

Leptogaster setifer
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. setifer
Danh pháp hai phần
Leptogaster setifer
Frey, 1937

Leptogaster setifer là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster setifer được Frey miêu tả năm 1937.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster setifer tại Wikispecies
10348-leptogaster-setifer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)