User Tools

Site Tools


10350-leptogaster-simplex-la-gi

Leptogaster simplex
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. simplex
Danh pháp hai phần
Leptogaster simplex
Bigot, 1878

Leptogaster simplex là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster simplex được Bigot miêu tả năm 1878.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster simplex tại Wikispecies
10350-leptogaster-simplex-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)