User Tools

Site Tools


10351-leptogaster-stackelbergi-la-gi

Leptogaster stackelbergi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. stackelbergi
Danh pháp hai phần
Leptogaster stackelbergi
Lehr, 1961

Leptogaster stackelbergi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster stackelbergi được Lehr miêu tả năm 1961. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster stackelbergi tại Wikispecies
10351-leptogaster-stackelbergi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)