User Tools

Site Tools


10353-leptogaster-suleymani-la-gi

Leptogaster suleymani
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. suleymani
Danh pháp hai phần
Leptogaster suleymani
Hasbenli & Candan & Alpay, 2006

Leptogaster suleymani là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster suleymani được Hasbenli & Candan & Alpay miêu tả năm 2006. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster suleymani tại Wikispecies
10353-leptogaster-suleymani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)