User Tools

Site Tools


10354-leptogaster-trimucronotata-la-gi

Leptogaster trimucronotata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. trimucronotata
Danh pháp hai phần
Leptogaster trimucronotata
Hermann, 1917

Leptogaster trimucronotata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster trimucronotata được Hermann miêu tả năm 1917. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai và Cổ Bắc giớil.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster trimucronotata tại Wikispecies
10354-leptogaster-trimucronotata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)