User Tools

Site Tools


10356-leptogaster-unihammata-la-gi

Leptogaster unihammata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. unihammata
Danh pháp hai phần
Leptogaster unihammata
Hermann, 1917

Leptogaster unihammata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster unihammata được Hermann miêu tả năm 1917. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster unihammata tại Wikispecies
10356-leptogaster-unihammata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)