User Tools

Site Tools


10357-leptogaster-vernalis-la-gi

Leptogaster vernalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. vernalis
Danh pháp hai phần
Leptogaster vernalis
White, 1914

Leptogaster vernalis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster vernalis được White miêu tả năm 1914. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster vernalis tại Wikispecies
10357-leptogaster-vernalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)