User Tools

Site Tools


10358-leptogaster-whitei-la-gi

Leptogaster whitei
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. whitei
Danh pháp hai phần
Leptogaster whitei
Hardy, 1940

Leptogaster whitei là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster whitei được Hardy miêu tả năm 1940.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster whitei tại Wikispecies
10358-leptogaster-whitei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)