User Tools

Site Tools


10359-leptoharpacticus-mucius-la-gi

Leptoharpacticus mucius
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptoharpacticus
Loài (species) L. mucius
Danh pháp hai phần
Leptoharpacticus mucius
Walker, 1849

Leptoharpacticus mucius là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptoharpacticus mucius được Walker miêu tả năm 1849. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptoharpacticus mucius tại Wikispecies
10359-leptoharpacticus-mucius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)