User Tools

Site Tools


10360-leptopelis-la-gi

Leptopelis
Leptopelis vermiculatus.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Arthroleptidae
Chi (genus) Leptopelis
Günther, 1859
Các loài

48 species, see article.

Leptopelis là một chi động vật lưỡng cư trong họ Arthroleptidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 52 loài và 19% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
10360-leptopelis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)