User Tools

Site Tools


10361-leptophryne-la-gi

Leptophryne
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Bufonidae
Chi (genus) Leptophryne
Fitzinger, 1843
Các loài

See table.

Leptophryne là một chi động vật lưỡng cư trong họ Bufonidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 2 loài và 50% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
10361-leptophryne-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)