User Tools

Site Tools


10374-lestomyia-sabulona-la-gi

Lestomyia sabulona
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lestomyia
Loài (species) L. sabulona
Danh pháp hai phần
Lestomyia sabulona
(Osten Sacken, 1877)

Lestomyia sabulona là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lestomyia sabulona được Osten-Sacken miêu tả năm 1877.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lestomyia sabulona tại Wikispecies
10374-lestomyia-sabulona-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)