User Tools

Site Tools


10449-liophryne-la-gi

Liophryne
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Microhylidae
Chi (genus) Liophryne
Boulenger, 1897
Các loài

Xem trong bài.

Liophryne là một chi động vật lưỡng cư trong họ Nhái bầu, thuộc bộ Anura. Chi này có 6 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

  • Liophryne allisoni (Zweifel, 2000)
  • Liophryne dentata (Tyler & Menzies, 1971)
  • Liophryne magnitympanum Kraus & Allison, 2009
  • Liophryne rhododactyla (Boulenger, 1897)
  • Liophryne rubra (Zweifel, 2000)
  • Liophryne schlaginhaufeni (Wandolleck, 1911)
  • Liophryne similis (Zweifel, 2000)
  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Liophryne tại Wikispecies
10449-liophryne-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)