User Tools

Site Tools


10458-lithoeciscus-carpathicus-la-gi

Lithoeciscus carpathicus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lithoeciscus
Loài (species) L. carpathicus
Danh pháp hai phần
Lithoeciscus carpathicus
Bezzi, 1927

Lithoeciscus carpathicus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lithoeciscus carpathicus được Bezzi miêu tả năm 1927.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lithoeciscus carpathicus tại Wikispecies
10458-lithoeciscus-carpathicus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)