User Tools

Site Tools


10485-lobus-guineae-la-gi

Lobus guineae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lobus
Loài (species) L. guineae
Danh pháp hai phần
Lobus guineae
Martin, 1972

Lobus guineae là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lobus guineae được Martin miêu tả năm 1972.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lobus guineae tại Wikispecies
10485-lobus-guineae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)