User Tools

Site Tools


10486-lobus-himalayae-la-gi

Lobus himalayae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lobus
Loài (species) L. himalayae
Danh pháp hai phần
Lobus himalayae
Martin, 1972

Lobus himalayae là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lobus himalayae được Martin miêu tả năm 1972.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lobus himalayae tại Wikispecies
10486-lobus-himalayae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)