User Tools

Site Tools


10488-lochmorhynchus-albispinosus-la-gi

Lochmorhynchus albispinosus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lochmorhynchus
Loài (species) L. albispinosus
Danh pháp hai phần
Lochmorhynchus albispinosus
Macquart, 1850

Lochmorhynchus albispinosus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lochmorhynchus albispinosus được Macquart miêu tả năm 1850.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lochmorhynchus albispinosus tại Wikispecies
10488-lochmorhynchus-albispinosus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)