User Tools

Site Tools


10489-lochmorhynchus-griseus-la-gi

Lochmorhynchus griseus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lochmorhynchus
Loài (species) L. griseus
Danh pháp hai phần
Lochmorhynchus griseus
Guérin-Méneville, 1831

Lochmorhynchus griseus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lochmorhynchus griseus được Guérin-Méneville miêu tả năm 1831.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lochmorhynchus griseus tại Wikispecies
10489-lochmorhynchus-griseus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)