User Tools

Site Tools


10490-lochmorhynchus-mucidus-la-gi

Lochmorhynchus mucidus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lochmorhynchus
Loài (species) L. mucidus
Danh pháp hai phần
Lochmorhynchus mucidus
Walker, 1837

Lochmorhynchus mucidus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lochmorhynchus mucidus được Walker miêu tả năm 1837.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lochmorhynchus mucidus tại Wikispecies
10490-lochmorhynchus-mucidus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)